Tư vấn tài chính mà tóc vàng tóc xanh thì khách hàng có thấy sao sao k nhỉ

Tư vấn tài chính mà tóc vàng tóc xanh thì khách hàng có thấy sao sao k nhỉ??
Chết dở khi công việc của tôi không cho phép mặc những bộ điên điên!!!
Hôm nay lại vừa mua bộ điên điên…
Liều mặc đến công ty mà mai bị đuổi về thì lại treo lên ngắm vậy nhỉ!!!