TỬ TẾ VỚI KẺ THÙ GHÉT TA ĐỂ TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP TA ĐÃ GÂY RA CHO HỌ TRONG KIẾP QUÁ KHỨ

TỬ TẾ VỚI KẺ THÙ GHÉT TA ĐỂ TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP TA ĐÃ GÂY RA CHO HỌ TRONG KIẾP QUÁ KHỨ
Trên thực tế, trong vô lượng kiếp đã qua, tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ của chúng ta. Và nhất là những kẻ thù của ta trong kiếp này, những kẻ ghét ta hay những người mà ta oán ghét, chắc chắn rằng họ đã từng rất tử tế với ta trong những đời quá khứ.
Chắc chắn rằng họ đã từng yêu thương ta rất nhiều trong tiền kiếp xa xưa, và đổi lại, ta đã đối xử vô cùng tệ bạc với họ trong kiếp đó. Và cũng vì như vậy mà họ trở nên sân hận, và giờ đây trong kiếp này, họ xuất hiện như kẻ thù của ta, những người hết sức oán ghét ta.
Garchen Rinpoche