Trời chuyển gió

Trời chuyển gió, nhớ bún ốc bánh tôm Hồ tây. Nhớ xưa giáp Tết bố ngồi gói bánh chưng thì đài TH Hà Nội phát hoài bài làng lúa làng hoa, Hà nội trong tôi…. Chui tọt vào quán ven hồ, mọi ước ao cùng mọi níu kéo cảm xúc xưa đều được thỏa mãn
Em ước gì đâu, chỉ ước những lúc em buồn mênh mang có anh đi cùng đến chốn cũ, lúc em lên cơn anh chìa má cho em tát, ước lúc tuyệt vọng có anh đưa cho đôi tỉ để an ủi gọi là 😉