“Trẫm nghĩ ở đời không có thứ gì làm mất phẩm giá người ta nhiều bằng cái tật quá chén

“Trẫm nghĩ ở đời không có thứ gì làm mất phẩm giá người ta nhiều bằng cái tật quá chén. Không có thứ gì tai hại bằng rượu, nó khiến người ta hư hèn vô lực đủ đường. Không có thứ gì tệ cho bằng rượu, nó khiến sinh ra lắm sự lỗi lầm, lắm cảnh khốn đốn. Một kẻ rượu chè say sưa chẳng nên cai quản, sai khiến ai bao giờ. Con người ta đến bản thân còn chẳng tự trị nổi thì mong trị thiên hạ sao được?”
Vua Gia Long Nguyễn Ánh là một tấm gương tuyệt vời về việc giữ gìn sức khoẻ!
Một con người chuẩn mực, có quá nhiều thứ để người khác trầm trồ ngưỡng mộ!!!
See Translation