Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng:

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng:
LẤY NHẪN VÀNG THỬ CHÌ TRONG SON LÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN TOÀN SAI!
Bởi kể cả sáp ko màu khi chà vàng lên cũng đen xì do bị oxi hoá với không khí. Kể cả vàng cũng là hợp kim có tạp chất và có % các kim loại khác trong đấy.
Chính vì vậy nếu một thỏi son AN TOÀN thực sự mà vẫn lên được màu đẹp và lì thì có nhiều cách, như tăng lượng sáp, bổ sung chất chống nắng titanium dioxide, tăng hàm lượng màu khoáng, bổ sung tinh bột…
Thân!❤️