“Tôi có hơn 1800 bạn bè trên facebook

“Tôi có hơn 1800 bạn bè trên facebook … Và chờ xem những ai bình luận 1 tiếng: ” Chào” ✌✌
Hãy thử đặt dòng stt này lên trang cá nhân của bạn và xem có bao nhiêu người can đảm bỏ ra 2s chào bạn 1 tiếng
Trò này chơi tương tác được nè, ai k tương tác unf cho lẹ nha. Add nhau để trưng hay gì ☹️☹️☹️☹️