“Tình bạn hay các mối quan hệ cá nhân đôi khi phải được làm bệ đỡ phát triển doanh nghiệp của bạn

“Tình bạn hay các mối quan hệ cá nhân đôi khi phải được làm bệ đỡ phát triển doanh nghiệp của bạn. Các mối quan hệ và tình bạn có thể giúp tạo dựng nên một doanh nghiệp tốt và ngược lại.
Thật tồi tệ khi buộc phải chọn một trong hai. Điều này khiến bạn cảm thấy mất mát”- Đào Chi Anh.
Mình cũng cảm thấy vậy.
Mối quan hệ nào cũng phải lấy sự tôn trọng làm nền và nếu có thêm, là 2 bên cùng có lợi.
Kinh doanh là một chuyện mệt đầu và rất dễ hao tổn nhan sắc. Đành phải đứng về phía nhan sắc nhiều hơn thôi.
Ahihi