Tiếp tục lượn Hồ Tây mua sen để cắm lẵng này

Tiếp tục lượn Hồ Tây mua sen để cắm lẵng này. Đây là món quà để cảm ơn một người phụ nữ đặc biệt. Cảm ơn em vì tất cả!
P/S: Cắm thế này đủ để làm nghề được chưa? Bạn nào có nhu cầu thì đặt hàng nhé. Đặt trọn gói từ hoa đến phụ kiện luôn:))