Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp

Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, một trong những yếu điểm của sản xuất nông nghiệp của Việt Nam là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ khiến đầu ra của sản phẩm bấp bênh. Và cũng khó có thể đưa sản phẩm ra thế giới nếu sản xuất nông nghiệp chỉ ở mức nhỏ lẻ.
Hiểu và nghiên cứu về câu chuyện này, Lộc Trời đã hợp tác với nông dân để thực hiện dự án Cánh đồng lớn. Doanh nghiệp hợp tác với nông dân bằng cách người nông dân canh tác trên ruộng đất của họ, còn doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, tư vấn cho nông dân và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bởi vậy, thu nhập của người trồng lúa sẽ ổn định hơn và tiết kiệm được nhiều chi phí.
Hiện nông dân ở một số tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Long An… đã tham gia mô hình.
See Translation