Thầy là người dạy chúng ta

Thầy là người dạy chúng ta , cũng giống như một người cha vậy , ở VN ta nghề giáo viên luôn được nhiều người nể trọng , bởi vì sao ?? Là vì những con người đó luôn dạy cho ta những điều trong cuộc sống , dạy cho ta nhiều thứ lẽ phải, không có người thầy nào lại đi dạy cho học trò của mình những điều sai trái hết , cho dù người đó không dạy ta đi nữa thì đó vẫn là một người thầy , muôn đời vẫn là thầy, thầy cũng giống như người cha của chúng ta vậy , luôn lo cho chúng ta . “CHỬI THẦY ” cũng giống như chửi cha , bất hiếu , TRỜI ĐÁNH .
See Translation