THAM LAM

THAM LAM !!!
Tham lam là một hình thức phóng đại của ước mơ, dựa trên sự ham muốn thái quá.
Khi tham lam trở lên quá độ, bạn sẽ thấy rằng nó đưa người ta đến một cảm giác thất vọng, bất mãn, rất nhiều vấn đề. Khi đến lúc đối diện với lòng tham, một điều đặc trưng là :
– mặc dù lòng tham đến từ ước mơ có được điều gì đó, song dù đã có được điều đó rồi ta vẫn chưa thỏa mãn được lòng tham.
-> Vì thế , nó thế nó trở thành một thứ vô độ, vô đáy và điều đó đưa đến rắc rối.
– Một điều thú vì về lòng tham là : mặc dù động cơ sâu xa là tìm kiếm sự thỏa mãn ham muốn ,điều mỉa mai là ngay cả khi có được đối tượng ao ước rồi bạn vẫn không thỏa mãn.
==> Thuốc giải đích thực cho lòng tham là sự hài lòng. Nếu bạn có sự hài lòng đủ mạnh mẽ, thì dù bạn có được đối tượng ao ước kia hay không , bạn vẫn cứ hài lòng…
See Translation