Tài sản của quan chức luôn là bí mật quốc gia

Tài sản của quan chức luôn là bí mật quốc gia. Việc khối tài sản được cho là khổng lồ của thị trưởng Đà thành bị ( được ) tiết lộ hẳn là chuyện không bình thường. Thế nên chính quyền Đà Nẵng đang truy xuất nguồn cơn hòng bảo vệ cán bộ của mình. Động thái này là dễ hiểu.
Tương tự trước đó là câu chuyện về khối tài sản khủng của bà thứ trưởng bộ công thương. Quốc dân được dịp lên đồng bỉ bôi rủa xả theo đúng phong cách “dậu đổ bìm leo” mặc dù cả ông thị trưởng và bà thứ trưởng đều kê khai minh bạch trong hồ sơ cán bộ.
Ở xứ ta, thật thà và man trá cứ như là đồng lõa với nhau. Thật đéo biết đường nào mà lần. Thứ chúng ta lần ra được là: làm quan mà không giàu thì làm làm cái đéo gì?
Dân giàu thì nước mạnh. Còn quan giàu thì nước sẽ ra sao?