Ta đánh ta :)

Ta đánh ta 🙂
Đại biểu Vũ Trọng Kim cũng chỉ thêm một dấu hiệu “khó” cho năm nay là có sự kiện APEC. Hiện hàng trăm xe Audi được mua sắm để chuẩn bị cho dịp này đã về đến Việt Nam. Ông Võ Trọng Kim băn khoăn, sự kiện quốc tế nào diễn ra cũng vậy, nhà nước sắm hàng loạt xe hoành tráng. Nhưng theo ông, mua sắm xe mới để đi lại cho oai trong ít ngày, sau đó lại “bán hóa giá mà toàn bán cho quan chức, hầu hết là quan chức có cỡ cả”.