Sau này tôi có con thì đợi đấy cho nó đọc

Sau này tôi có con thì đợi đấy cho nó đọc
Bắt nó kiếm tiền được rồi mua mà đọc
Bố nó kiếm tiền sml mua truyện ra để cho con đọc ăn sẵn thế á
Làm gì có <(") Thôi đi rửa bát thuê tiếp đây 😀 See Translation