Sau cuốn sách ” Ai rồi cũng chết ” giờ đọc cuốn này

Sau cuốn sách ” Ai rồi cũng chết ” giờ đọc cuốn này . ” Nếu ngày mai không bao giờ đến ” .
” Một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được . Mọi người vẫn nghĩ ngày mai sẽ tới như mọt điều hiển nhiên . Trên đời này chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến . có những người hiểu được những câu chữ này nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chính mình bỗng nhiên sẽ không có ngày mai ” . Vậy đấy mọi việc đều có thể xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát của mình được , chí cách vỏn vẹn mấy tiếng , nhưng có thể đó là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy nhau , được nói chuyện với nhau . Cuộc sống là vậy mà , phải học cách chấp nhận thôi 🙁 so sad