Sáng sớm

Sáng sớm, bị nhỡ tàu nhỡ xe nên về đây ngồi, chẳng thấy thượng đế nào cả, toàn đầy tớ thôi..
Phố sách, đường sách, nhà sách, đọc sách, làm sách.. ngẫm nghĩ thấy việc ngổn ngang, bề bộn, đâu đâu cũng thấy những khiếm khuyết, những chỗ chưa ổn, những việc cần làm nhưng thôi kệ các thượng đế, các đầy tớ cứ thương yêu đùm bọc nhau đã..
Mười ly ca phê tặng các độc giả đến trước 9h30 nào, 🙂