RADIO NHÂN HỌC KỲ 7

RADIO NHÂN HỌC KỲ 7
“GIẢI ẢO CẢI CÁCH GIÁO DỤC” – PHẦN BA: “CẢI CÁCH GIÁO DỤC” HAY “ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”?
(Phát thanh viên: Trà Hoa Cúc)
File âm thanh:
https://goo.gl/jQZaAN
Trong kỳ trước, chúng tôi đã bàn về nguyên nhân của khủng hoảng giáo dục và giải pháp quản trị xã hội thông qua cải cách giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới. Kỳ này chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi: “cải cách” hay ““đổi mới giáo dục”” mới là quan trọng? Những “đổi mới” hay “cải cách” trong giáo dục nếu có, nên bắt đầu từ đâu?
XIN XEM VÀ TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP TRÊN PAGE CỦA THƯ VIỆN NHÂN HỌC ĐỂ GÓP PHẦN ỦNG HỘ DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI