Phụ nữ rất đơn giản

Phụ nữ rất đơn giản !
“Có” của họ có nghĩa là “Có”, “Không” có nghĩa là “Không” và đôi lúc “Không” cũng có nghĩa là “Có” hoặc “Không”cũng có nghĩa là “Có thể”. Nhưng đôi khi “Có thể” chắc chắn là “Có” và một lúc nào đó “Có thể” cũng có lúc là “Không”
Vậy thôi, tinh tế rất dễ hiểu
#Mẹmộtcon
See Translation

31 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *