Oe mấy nay bận đi dẹp loạn ở trường Lala school quá

Oe mấy nay bận đi dẹp loạn ở trường Lala school quá … hok có thông báo tình hình cho cả nhà yêu … đừng giận Ly nha ( chắc quên e òi pk ? )… nhớ đón xem c đại Lykio tung hoành nhoa ❤️
P/s : ai thấy gì lạ nè ? ^^
#teamLykio #lalaschool #hocviensieusao #liveme