Nhìn hai tấm ảnh để thấy cái sai

Nhìn hai tấm ảnh để thấy cái sai. Bia thành hoàng Trương Hy Trọng là gần 6 trăm năm. Bia tứ đức thần tổ ghi Trương Quý Công là “Thần Tổ tiền Lê Triều” gần 1 ngàn năm. Ông Trương Hy Trọng gần 6 trăm năm sao mà đẻ ra Đức Hầu Vân (Trương Quý Công) thời Tiền Lê 1 ngàn năm được?
Tiền Lê do Lê Hoàn lập nên. Nhà Lê (Hán-Nôm: 家黎 • 黎朝, nhà Lê • Lê triều) (980-1009) hay còn được gọi là nhà Tiền Lê (Hán-Nôm: 家前黎 • 前黎朝, nhà Tiền Lê • Tiền Lê triều) (để phân biệt với nhà Hậu Lê do Lê Lợi lập ra) là một triều đại trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn vào năm 980, trải qua ba đời vua và chấm dứt khi Lê Ngọa Triều qua đời, và hoàng tử kế vị đang còn nhỏ tuổi. Quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt. Là triều đại tiếp sau nhà Đinh (968-980) và được kế tục bởi nhà Lý (1009-1225).Còn Lê Thánh Tông trị vì từ năm 1460 đến năm 1497 là Hậu Lê, ông đặt lệ cho các công thần được phong tước quốc công, quận công, hầu, bá. Những người không có đức độ, công lao rõ ràng đối với triều đại, thì không được xem như công thần và không được phong các tước đó. Đối với người mang tước quốc công, quận công thì lấy một chữ trong tên phủ, huyện để đặt hiệu (chẳng hạn Tĩnh quốc công Lê Niệm, Phủ quốc công Lê Thọ Vực); với người mang tước hầu, tước bá thì lấy cả hai chữ trong tên xã để đặt hiệu (ví dụ tước Nam Xương hầu đặt theo tên xã Nam Xương, tước Diên Hà bá đặt theo tên xã Diên Hà). Trung lang Thượng tướng quân là thời Hậu Lê đừng ghi nhầm Lê Triều mà có thể ghi Hậu Lê triều. Lịch sử họ đã nhấn mạnh như thế rồi. Tôi đã phát biểu ở Hội nghị Tạp chí Văn hóa Quảng Bình yêu cầu cho người về hướng dẫn việc trùng tu bốn miếu nhưng họ nói không có ai mời cả. Tôi đã phát biểu và góp ý trực tiếp với cậu Vệ là ghi sai lịch sử. Nhiều người còn chửi trên Faceboo đòi xóa Facebook Làng Minh Lệ nhưng với trách nhiệm là con em làng Minh Lệ và hơn nữa là hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tôi phải viết. Muộn còn hơn không! Tôi đã góp ý kiến thành công trong việc chữa ở bia ở đình làng Minh Lệ Bảo Đại nhị niên là năm 1927 chứ không phải Bảo Đại nhị niên là 1923. Trong cuộc hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Minh tôi cũng phát biểu bảo vệ tên làng Minh Lệ chứ không phải Minh Lễ. Lần này tôi cũng yêu cầu chữa lại thời Hậu Lê chứ không phải Tiền Lê. Vì Tiền Lê cách đây gần 1 ngàn năm chứ không phải gần 6 trăm năm.