Nhiều người dè bỉu trước tin ca nhạc sĩ Ngọc Sơn được trao tặng chức danh “giáo sư” âm nhạc

Nhiều người dè bỉu trước tin ca nhạc sĩ Ngọc Sơn được trao tặng chức danh “giáo sư” âm nhạc. Những người dè bỉu có lẽ quen với suy nghĩ về giáo sư như là một phẩm hàm cho hội đồng chức danh ban cho. Họ cũng có thể nghĩ đến ý nghĩ giáo sư là phải có công bố quốc tế. Nhưng bình tĩnh và công tâm mà nói thì Ngọc Sơn cũng xứng đáng với chức danh này.
Bên khoa học, giáo sư là người có thành tựu trong nghiên cứu khoa học và tạo ra tri thức mới. Trong văn hoá nghệ thuật, giáo sư là người có thành tựu trong sáng tác và có những tác phẩm để đời. Đó là tiêu chuẩn cho chức vụ giáo sư âm nhạc bên Úc. Tác phẩm nghệ thuật của họ là tương đương với bài báo khoa học bên khoa học. Tuy không phải là “fan” của dòng nhạc Ngọc Sơn, nhưng tôi nghĩ với những thành tựu âm nhạc của anh ấy, và nghe qua cách anh ấy bình luận về thanh nhạc cho các ứng viên, tôi thấy anh ấy xứng đáng chức danh “giáo sư” quá đi chứ.
Có nhiều nghệ sĩ lừng danh nhưng họ không bao giờ là giáo sư âm nhạc. Đơn giản là vì họ chọn làm người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chân chính (kể cả ca sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, thi sĩ) thú vị hơn và hay hơn giáo sư nhiều. Phạm Duy đâu cần gì cái chức danh “giáo sư” khi tên của ông đã là một phần của gia tài âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Ngọc Sơn có thể chưa ở đẳng cấp Phạm Duy, nhưng đẳng cấp giáo sư thì chắc chắn anh ấy đã đạt – tôi nghĩ vậy.