[NHÀ CHỐNG LŨ

[NHÀ CHỐNG LŨ – Bàn giao 10 bộ khung nhà phao cho các hộ dân thôn 1 và thôn 2 xã Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình]
Sáng nay, 27/5/2017, dự án NCL tổ chức bàn giao 10 bộ khung nhà phao cho các hộ dân thôn 1 và 2 của xã Tân Hoá. Đợt giao nhà lần này nằm trong kế hoạch hỗ trợ 29 căn nhà giúp bà con vùng rốn lũ Tân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình. Các hộ dân với sự hỗ trợ kỹ thuật của các kỹ sư tình nguyện của NCL sẽ cùng giúp đỡ nhau lắp ráp nhà. Sau khi các hộ sẽ tiến hành hoàn thiện mái, sàn, tường bao, NCL sẽ đến tặng các hộ phao và hướng dẫn bà con lắp ráp hoàn thiện cân nhà của mình.
Trước đó, ngày 12/5/2017, dự án NCL và đội tình nguyện HSBC đã tổ chức bàn giao và lắp ráp hoàn chỉnh 19 căn nhà phao tại nơi đây!
Một ngày thứ 7 thật đẹp, tràn đầy yêu thương.
#NhàChốngLũ
#NCLfoundation
#nhàphao
#nhàantoàn