Nguyễn Quốc Vương

Nguyễn Quốc Vương – người đồng hương, đồng môn và hình như cũng đồng niên với tôi, nhưng về tri thức chắc chắn tôi không dám “đồng” với bạn. Tôi học hỏi được nhiều từ những thứ bạn viết ra và qua các bài báo viết về bạn – một người tạo ra sách và chắc phải rất yêu sách. Không hề quá khi nói rằng, bạn xứng tầm một chiến lược gia về giáo dục. Xã hội có nhiều người như bạn thì nền giáo dục sẽ sớm thay đổi tích cực chứ không phải “ĐỔI MỚI” và đếm số lượng TIẾN SĨ…
Chúc bạn luôn khỏe và thành công! (Ý tứ có gì không phải xin bạn bỏ qua!)
PS: Người tôi chưa có vinh dự gặp nhưng cảm thấy luôn gần gũi.