NGHĨ GÌ CÓ NGHĨ GÌ ĐÂU

NGHĨ GÌ CÓ NGHĨ GÌ ĐÂU
(Hồng Thanh Quang)
Nghĩ gì? Có nghĩ gì đâu,
Tuổi xuân cách trở ba cầu bốn sông…
Rạng ngày mắt vẫn chong chong,
Thương con chim sáo bay không thấy về….
Thời gian xóa chữ bên lề,
Những giai điệu cũ ai nghe giúp mình.
Một khi bóng đã xa hình,
Trăm năm giữ lại chữ tình làm sao?
Cũng đành đất thấp trời cao,
Tự ta hát để đỡ nao núng lòng.
Sống đâu chỉ kiếm thành công,
Chữ tâm gió cuốn thì mong ước gì….
Vẫn chưa cạn sức cùng đi
Với em và bạn tới khi đá vàng.
Chắc rồi vẫn cứ âm vang
Khúc ca đã rải lối sang phố buồn…
(15-10-2012)