NGÀY THÁNG KHÔNG YÊN

1  
NGÀY THÁNG KHÔNG YÊN
Cứ ngỡ mình lại yêu
Khi gặp người nồng nhiệt
Tay đã chạm tay rồi
Chợt nghe lòng cách biệt
Cứ ngỡ mình lại yêu
Khi gặp người uyên bác
Nhưng đã trò chuyện rồi
Lại e người khinh bạc
Hay là yêu một chút
Cho đỡ buồn rồi thôi
Hay cưới xin nghiêm túc
Đỡ đần nhau cuối đời?…
Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
Vẫn môt mình cơ cực
Thì ra lòng chưa nguôi
Một tình yêu đích thực.
Làm sao tìm lại được
Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
Và tháng ngày qua vội
Và tháng ngày không yên…
2000 -thì phải-
PHAN THỊ THANH NHÀN
Ghi chú: Ngày buồn. Mong được bạn bè chia sẻ…