Ngay cả khi thất bại trước sự lựa chọn của mình

Ngay cả khi thất bại trước sự lựa chọn của mình, tôi cũng sẽ không đi con đường dơ bẩn để tiến thân! Không dùng cách người ta đã hại mình, để hại người khác! Và không bao giờ hoà mình vào trong đám kền kền rỉa xác thối, lấy nỗi đau khổ của người lạ làm trò đùa hả hê!
Nếu ai cũng vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng chà đạp nhân phẩm, danh dự, huỷ hoại cuộc sống của người khác. Nếu không một ai dám đứng lên tạo ra cú đột phá trong đơn độc với hy vọng xã hội sẽ thay đổi tốt đẹp hơn? Thì bọn xấu xa sẽ làm trùm và chi phối thế giới!
Và lúc đó, cái sai sẽ biến thành lẽ phải! Và cái đúng sẽ trở nên ngây dại, bất lực, sẽ bị phù phép thành sai?!
Thông minh để làm gì khi trí thông minh ấy không đi cùng lương tâm trong sạch?!
Bạn làm một việc tốt dù chỉ một mình, nó vẫn là việc tốt.
Bạn làm việc xấu cùng với một ngàn người? Một ngàn người đó có thể cho bạn lý do vì sao nên độc ác?! Nhưng xấu là xấu! Không thể khác!
Nếu việc ác có thể nhân rộng thì sức mạnh của lòng tốt cũng có thể lây lan!
Không thể vì chúng nó xấu xa và rất đông mà mình cũng buông lòng làm việc ác được!
Tự nhiên bực cả mình!