Nếu như những năm tháng quan trọng nhất của một người con gái

Nếu như những năm tháng quan trọng nhất của một người con gái, đều đặt vào một người con trai, vậy thì những năm tháng sau đó, nhất định sẽ không ngừng phải cầu xin người đó đừng rời bỏ mình. Nhưng nếu như cũng những năm tháng ấy, bạn tập trung cho bản thân, vậy thì những năm tháng còn lại, sẽ thành công có được tình yêu thực sự thuộc về mình.
Hãy nhớ chỉ có khi bản thân ở trong trạng thái tốt nhất, mới có người tốt nhất bước tới và dành tình yêu cho bạn.