Năm nào ông anh cũng về Saigon và đi khắp nơi

Năm nào ông anh cũng về Saigon và đi khắp nơi. Cuốn sách do anh chú 7 Giản Thanh Sơn biên soạn về ông anh có 1 bài của mình, in mấy năm rồi. Lạ là, năm nào cũng gặp ông anh mà đến năm nay mới có được chữ ký. Lý do có sách có người ký. Có sách tình cờ và có người, ông anh là hữu ý.
Ông anh tên khai sinh Huỳnh Công Út, đi làm lấy bí danh Nick Út. Dân LA, có nhiều ông bà, anh chị em dễ thương. Mà, tui khoái dân LA từ năm 18 xa quê đi học đến giờ. Trừ ông Khiêm già! Kakaka
Giờ thì hút thuốc uống trà. Nhớ nhà châm điếu thuốc, cháy nhà leo lên cây… Hiu hiu