MÙA HOA LOA KÈN

1 1 1 1 1  
MÙA HOA LOA KÈN
Em gái Bích Hợp hẹn mình sáng nay thứ bảy đến em rồi đi chụp hoa Loa kèn, mình ok ngay. Nhưng sáng nay Hà nội mưa tầm tã, không thể đi xe đạp đến nàng, cũng không thể chụp được ảnh nên mình bảo hoãn sang hôm khắc. Vậy mà khoảng 9h, nàng mang xe đến cùng em Bích Hồng, nhất định lôi mình đi! Thì đi…
Không thể đến Tây Tựu, vì ở đó hoa Loa Kèn trồng vườn để hái bán, có nhiều cọc giữ hoa nên bọn mình đến Nhật Tân.May sao là đến vườn hoa thì trời tạnh mưa….