Làm thì lười mà cứ đòi lương cao

Làm thì lười mà cứ đòi lương cao?
Đầu óc thì chậm mà còn không chịu cần cù
Tìm tòi không có mà cứ đòi phát triển
Vốn liếng không bỏ mà cứ đòi ăn to
=> những đức tính khiến 70% các bạn bán hàng Online nghèo vẫn hoàn nghèo.
Đầu tư đi các bạn ơi. Đồng tiền đi trc là đồng tiền khôn.
Mình chậm ngày nào là nghèo ngày đấy .
Ai muốn kiếm tiền từ việc kinh doanh Online. Thu nhập ổn định thì inbox cho mình nhé. ko hứa cho bạn tiền nhưng sẽ chỉ cho bạn kĩ năng biết kiếm tiền