Lại vui một tý : NÓI CHO SƯỚNG MỒM

Lại vui một tý : NÓI CHO SƯỚNG MỒM
Tạo hóa sinh ra muôn loài trong đó có con người là động vật cao cấp. Tạo hóa cũng cho muôn loài đều được quyền sung sướng. Chỉ có khác là sung sướng ở đâu và sung sướng lúc nào mà thôi!
Ví dụ: Cái cây sung sướng khi được mưa xuống, con vật sung sướng khi được cho ăn,..Tạo hóa cho con người sung sướng ở nhiều chỗ và nhiều cách. Ví dụ khi đang rét mà được sưởi ấm, khi đang nóng lại được quạt mát, khi đang đói mà được ăn .v.v và v.v.Con người cảm nhận qua năm giác quan. Mà bây giờ còn đang thừa nhận giác quan thứ sáu nữa! Có một cơ quan mà mọi người ai cũng biết đó là: MỒM. Nhưng không phải ăn mà là nói. Ta vẫn thường nói: Đấu tranh, phê bình, góp ý xây dựng…Thế là nói,đúng vậy không nhỉ? Nhưng bây giờ góp ý xây dựng, người nghe mà không sửa? Đấu tranh thì tránh đâu? Không nói thì ấm ức, nói ra thì cực thân…Ví dụ góp ý vào việc này, việc kia, cho cấp này, cấp kia mà chẳng thấy ai sửa! Và thế là ta NÓI để “SƯỚNG MỒM”mà thôi! Nhưng chả nhẽ lại không nói? Vậy cứ nói cho ‘SƯỚNG MỒM” còn hơn không nói! Không được sướng!!!