Không có cửa Công nghiệp

Không có cửa Công nghiệp. Đất đã cưỡng chế và bán hết. Biển Đông đã cống nộp Trung Quốc. Giàng ơi, làm răng mà tiến lên XHCN bây chừ?
Ông TS này hất thùng nước lạnh vào cái bọn lừa đảo, vào cái bọn làm bánh vẽ, vào cái bọn thủ dâm, vào cái gọi là “bước ngoặt có tính lịch sử quan trọng, đột phá về đổi mới tư duy, trong đó có việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục không ngừng đổi mới tư duy nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa…”