Không biết công chúa nước minadao đi dự liên hoan phim Canes có biết trong khi cô vắng nhà thì vương quốc của phụ hoàng nuôi của cô ở nhà đã bị phiến quân IS xâm lược chưa nhỉ

Không biết công chúa nước minadao đi dự liên hoan phim Canes có biết trong khi cô vắng nhà thì vương quốc của phụ hoàng nuôi của cô ở nhà đã bị phiến quân IS xâm lược chưa nhỉ?
Thương quá, thân gái dặm trường vừa phải nhận làm công chúa Minadao, vừa phải chuẩn bị làm công nương của Saigaposilicon. Giờ còn có khả năng phải quay về làm đệ nhất phu nhân chính quyền đương thời IS tại Minadao để hy sinh cứu con dân của mình như Huyền Trân Công Chúa thuở xưa. Thế giới này thật nhiều phước lành khi có một vị bồ tát tái thế chuyên gánh nghiệp công chúa giúp đời, như cô!
P.S Hoàng Nguyên Vũ cho bồ câu đưa thư báo công chúa chưa?