Khi ko có wifi

Khi ko có wifi, ko có kết nối “ảo”, người ta mới chịu bỏ cái đt xuống mà nhìn vào mắt nhau nói chuyện!!!
Khi ko có wifi, ko có nhắn tin free, người ta mới chịu chạy đến gặp mặt nhau chỉ để nói tiếng “nhớ”!!!
Khi ko có wifi, ko có facebook, người ta mới suy nghĩ về quà tặng, về tấm thiệp chúc mừng, mỗi khi sinh nhật ai đó!!!
Khi ko có wifi, ko có các trò chơi trực tuyến, người ta mới nghĩ xem mình nên đi xem phim gì, hay bao lâu rồi mình chưa đi dạo công viên?!
Khi ko có wifi, ko có 3G, 4G, thì người ta sẽ ko giận dỗi nhau khi biết bên kia có online mà ko thèm xem tin nhắn của mình!!!
Bỗng nhớ khoảng thời gian bên Ấn Độ!! Mỗi ngày chỉ có thể gọi về nhà bằng đt bàn của Quân trại từ 7g đến 8g tối!!!
Disconnect to connect!!!!