Khi đang ngồi trên núi tiền

Khi đang ngồi trên núi tiền, ở đỉnh cao của thành công thì đừng có ngủ quên. Miệng ăn núi lở. Cái núi ấy sẽ sụp rất nhanh, cái đỉnh ấy sẽ mòn. Cái núi ấy có thể cao và to hơn nếu chúng ta tiếp tục sáng tạo phát triển.
Khi đang ở vực sâu thất bại, đừng vội tự tử, bỏ vợ đẹp, con ngoan lại cho … hàng xóm chăm.
Trong Nguy luôn có Cơ.
Bình tĩnh!
Bất kỳ sự điều chỉnh tích cực nào, ví dụ như gỡ được 1 vấn đề nhỏ, bịt được 1 lỗ thủng, cũng giúp tình hình tốt hơn. Sau đó hoặc chính mình, hoặc nhờ thầy, nhờ bạn giúp mình tăng tốc trở lại đường đua.
Nhưng nhớ là không nhờ thằng “Háng xồm”, coi chừng nó thuốc cho chít luôn đó.