Khi có nhà giáo dục nói: “Tiếng Anh rất quan trọng cho sự phát triển của cá nhân và đất nước về sau

Khi có nhà giáo dục nói: “Tiếng Anh rất quan trọng cho sự phát triển của cá nhân và đất nước về sau, cần phải dạy từ lớp một.”
Không mấy người phàn nàn về chuyện đó. Ai cũng dần thấy lợi ích từ việc Âu hoá mà rõ nhất là Mỹ hoá trên đất nước này.
Nhưng …
Có một nhà giáo dục khác nói: “Tiếng Nho là chìa khoá quan trọng để tìm hiểu về cội nguồn xa xôi của dân tộc nên cần có một chương trình chính quy hơn dành cho nó.”
Mọi người ào ào phản đối và nhảy dựng lên như đỉa gặp vôi. Tại sao vậy?
See Translation