Khi ấn vào chữ Hali hoặc xoxo trái tim sẽ bay tung toé trên màn hình

Khi ấn vào chữ Hali hoặc xoxo trái tim sẽ bay tung toé trên màn hình
Cmt hali hoặc xoxo cũng có tm, tự like cmt cũng có tim luôn hihi
THỬ ĐI…. Ai k đc thì cập nhật fb đi nghe hơm
Tym bay tá lả lun
See Translation