Hồi nhỏ mê phim “Như Lai thần chưởng” kể về nhân vật Long Kiếm Phi

Hồi nhỏ mê phim “Như Lai thần chưởng” kể về nhân vật Long Kiếm Phi. Ban đầu nghe kể về chiêu thứ 9 “Vạn Phật triều tôn” sau thì lên chiêu cuối “Phật pháp vô biên”.
Ở đời, người ta đã tìm ra 9 loại thông minh, còn loại thứ 10 là gì nhỉ? “Siêu thông minh” chăng.

BẠN THÔNG MINH KIỂU NÀO?
Vào những năm 80, nhà tâm lý học Howard Gardener đã xác định có đến 9 loại trí thông minh khác nhau. Do đó, bạn nên hiểu mình thông minh kiểu gì và đừng lo lắng chuyện so sánh mình với người khác nhé. Khi hiểu mình và cách bản thân mình vận hành, bạn sẽ biết cách sử dụng tốt nhất bộ não của mình, sử dụng thế mạnh của mình, và vì vậy sẽ dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống và nghề nghiệp. 9 loại trí thông minh bao gồm:
1. Spatial – Không gian: có khả năng hình dung thế giới ở trạng thái 3D
2. Naturalist – Tự nhiên: có khả năng hiểu thế giới sinh vật & thiên nhiên
3. Musical – Âm nhạc: có khả năng cảm thụ âm thanh, cao độ, âm điệu, nhịp điệu, âm sắc
4. Logical – Mathematical – Có khả năng tư duy logic và toán học: số hoá mọi thứ, đưa ra giả thuyết và chứng minh
5. Existential – Có khả năng hiểu sự tồn tại: suy ngẫm và giải quyết các vấn đề liên quan đến tại sao chúng ta sống và chết
6. Interpersonal – Có khả năng xây dựng quan hệ với người khác: cảm nhận được cảm xúc và động cơ của người khác
7. Bodily-Kinesthetic – Có khả năng kết nối tinh thần và thể chất, suy nghĩ và thực tế
8. Linguistic – Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: tìm được đúng từ để diễn tả điều mình muốn nói
9. Intra-personal – Hiểu mình: hiểu bản thân, hiểu cảm giác của bản thân, và điều mình mong muốn
Tóm lại là ai trong chúng ta cũng thông minh, chỉ là bằng những cách khác nhau. Do đó, bạn đừng lo mình kém thông minh, cũng đừng bao giờ xem thường và cho rằng người khác kém thông minh. Hiểu mình, hiểu người sẽ giúp bạn phát huy tốt nhất cơ hội cho bản thân, đồng thời kết nối và vận động được nguồn lực xã hội.