Hồi bé nhớ có vài lần đi múa may cho đội của khu phố

Hồi bé nhớ có vài lần đi múa may cho đội của khu phố, rồi từ đó tới lớn cứ thấy múa hát là né vội, chẳng bao giờ bén mảng.
Ấy thế mà sang tới đây, “tài lăng” lại được khai quật. Chưa biết có ra trăng sao gì hem, nhưng chỉ biết là vui, đóng góp được cho cộng đồng. 🙂
Thứ 7 này mời các anh chị đi xem chúng em múa nhân tháng Châu Á nha, bài hát nhạc nền thì biết bao là tình cảm, nghe thấy xốn xang, sao mà nhớ quê nhà…
ảnh: anh Phuong EZ (chỉ xin ảnh có Châu xinh đẹp, hehe)