HOA LẠC PHỐ

HOA LẠC PHỐ
Cảm theo GỌI NHỚ của Nguyễn Hoài Phố 12/3/17
Đêm trắng mộng ngàn tím sắc phiêu
Vội thương hoa nắng nấp mây chiều
Niềm lâng gió tặng gài tay mến
Nỗi cuộn mây tình liếc mắt yêu
Thêm thấp xuống đầy thơ ngấu cảm
Mãi lên cao vút nhạc nâng liều
Thềm qua rụng rớt tim hình ấp
Êm lối bước về lạc phố rêu.
Rêu Phố lạc về bước lối êm
Ấp hình tim rớt rụng qua thềm
Liều nâng nhạc vút cao lên mãi
Ngấu cảm thơ đầy xuống thấp thêm
Yêu mắt liếc tình mưa cuộn nỗi
Mến gài tay tặng gió lâng niềm
Chiều mây nấp nắng hoa thương vội
Phiêu sắc tím ngàn mộng trắng đêm.
Mến họa theo bạn tối cuối tuần vui nhé , ngủ ngon, ngày mai tươi sáng lại cày tiếp…