Hãy tạm bỏ qua những gì bạn từng biết về Bhutan

Hãy tạm bỏ qua những gì bạn từng biết về Bhutan, những tour văn hoá truyền thống, những đền chùa, con người, đất nước hạnh phúc… Đây có thể là một Bhutan bạn chưa từng biết đến. Đoàn chúng tôi dẫn đầu gồm anh Sonam – người đã 7 lần dẫn các đoàn châu Âu đi Snow Men Trek (một trong những cung đường trek dài ngày thử thách nhất trên thế giới nằm trên dãy Himalayas) nổi tiếng là dân adventure ở Bhutan, chị Hà vợ anh Sonam là 1 trekker kì cựu, 1 đầu bếp, 2 horsemen, 6 con ngựa và tôi, với thử thách tìm ra những cung đường trek mới trên dãy Himalayas và giới thiệu tới các ace bạn bè ở Việt Nam.
Forget what you know about Bhutan, culture tours, smiling people, land of happiness…This is another Bhutan you might never saw. Our team included: brother Sonam: one of the most well-known adventurer in the country who has led European groups on Snow Man Trek for 7 times (one of the most challenging treks in the world), his wife sister Ha, 2 horsemen, 1 cook, 6 horses and me, on the mission to find out new trekking routes on the Himalayas of Bhutan side to introduce to our Vietnamese people…
#bhutan #trekking #snow #mountains #himalayas #newtrails #newtrekkingtrails #adventure #expedition #unknown #travel