HÀNH VI LÀ HỆ QUẢ CỦA QUAN ĐIỂM VÀ MÔI TRƯỜNG

HÀNH VI LÀ HỆ QUẢ CỦA QUAN ĐIỂM VÀ MÔI TRƯỜNG.
Khi con tôi còn nhỏ, tôi có thể bảo chúng nó: ” Con phải làm thế này, con phải thế kia” , nhưng khi chúng nó lớn thì chúng vẫn vâng cho qua chuyện rồi làm theo cách của nó. Ngẫm lại thấy mình cũng thế và ai cũng thế. Cho nên, đến giờ thì tôi cũng chỉ nói phải thế này hay thế kia với đứa nhỏ, còn đứa lớn thì chỉ có thể nói” con nên làm thế này, vì bố đã có kinh nghiệm”, còn nó có làm thế hay ko lại là chuyện khác. Tại sao nó phải làm theo cách tôi làm, trong khi cách nó làm hiệu quả hơn. Nhưng trong một tập thể nếu mỗi người cứ khư khư theo cách làm của cá nhân mình thì đến bao giờ mới hoàn thành công việc được?
Với gia đình tôi, tôi áp dụng quan điểm suy nghĩ về số 1 là gia đình, các con muốn làm gì và làm thế nào cho ” số 1, gia đinh” thì làm. Quan điểm tích cực sẽ dẫn tới hành động tích cực có mục đích rõ ràng.
Về cách làm thế nào, thì tạo cho chúng được một môi trường tốt với bầu không khí trong lành, khuyến khích để các con thấy được các con không cần phải làm theo bố, nhưng điều bố nói nên làm là vì bố đã trải qua, đó là điều tốt cho các con. Bầu không khí của sự trung thực chính là động lực, là niềm tin mà các con sẽ noi theo bố mẹ. Đừng bao giờ bàn chuyện buôn bán trước mặt con trẻ, đừng bao giờ vợ chồng cãi nhau trước mặt con trẻ. Sống trong môi trường văn hoá nào, con cái sẽ có văn hoá đó.
Đến giờ, tôi vẫn chưa tự kiểm nghiệm hết được cái chu trình đi từ quan điểm- môi trường – hành vi nhưng các dấu hiệu tích cực từ các hoạt động của các con cho thấy nguyên tắc này rất đúng.