GHÉT NGƯỜI KHÔNG ĐẾN

GHÉT NGƯỜI KHÔNG ĐẾN
Cảm theo thuận nghịch độc SEN HỒNG của Nguyễn Hoài Phố
Trời xanh lấy tạm gót sen ngày
Đổi lại màu hồng giấc ngủ say
Vơi cạn khổ đau mòn mỏi khóc
Lấp đầy vui sướng nghiệt oan đày
Người yêu bỏ tiếng buồn hoang núi
Kẻ ghét nhay lời thảm vắng mây
Thôi đó lẫy hờn sương giọt sớm
Rồi đây oán ghét dỗi tay này.
Này tay dỗi ghét oán đây rồi
Sớm giọt sương hờn lẫy đó thôi
Mây vắng thảm lời nhay ghét kẻ
Núi hoang buồn tiếng bỏ yêu người
Đày oan nghiệt sướng vui đầy lấp
Khóc mỏi mòn đau khổ cạn vơi
Say giấc ngủ hồng màu lại đổi
Ngày sen gót tạm lấy xanh trời.
Mấy bữa rày ăn chơi mệt quá, giờ mới họa theo bạn được nè, Nguyễn Hoài Phố. Nếu còn sức là mình còn đeo bạn đó nghe.