Eo khách comment thế kia có thích Ko

Eo khách comment thế kia có thích Ko, làm mình sướng nãy giờ. Ahihi. Nói chung từng tờ giấy, từng quyển 1, đều là tay mình biên soạn, đi in, nâng lên đặt xuống, in đi in lại, đóng gói, đến khi thật sự ưng mình mới quyết định xuất bản.
Thôi có đôi điều dặn khách, mình chỉ để sẵn vài quyển cho những bạn muốn đến xem thui, còn tất cả các khách muốn đặt từ 20 quyển trở lên, thì báo trước 1 ngày để mình liên hệ xuất bản nhé. Cái đồ sách vở này mình Ko muốn in sẵn ra nhiều sợ ẩm giấy ảnh hưởng chất lượng. Muốn đem sản phẩm tươi ngon nhất đến cho khách hàng thôi
See Translation