Em của năm ngoái

Em của năm ngoái. Giá mà biết múa món #viêntinhnghệ mật ong 5 vị sớm hơn, ngày nào cũng đôi ba viên thì có phải đến giờ hưởng quả da trổ tông sáng loá, máu huyết rần rần sung mãn, sữa phè phè không. Nhưng không bao giờ là quá muộn! Bổ sung ngay các chị em.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349344688764492&set=a.348691238829837.1073741851.100010668916840&type=3