Đúng là đời

Đúng là đời
Thật trớ trêu muốn hk nhưng sợ hk xong k có việc
T cũng nghĩ nv nên cần j phải thi thêm lần nữa để đi hk trg này trường nọ
Công nhận nhìn lũ bạn hk trường này trường nọ cung thấy thấy thèm
Nhưng lại sợ nhiều cái
Cuối cùng tặc lưỡi thôi thì mk chẳng cần làm thuê cho ai,nghề tự do muôn năm
Công việc hang ngày của iem: Chăn thỏ+nợn+bán hàng Ol+ship hàng+thỏ
Thế là tự tạo cv cho bản thân bận rộn
Chốt lại ce nào muốn kinh doanh kiếm xiền ib e