Đừng đặt hàng cho sang MỒM rồi phán từ KHÔNG LẤY

Đừng đặt hàng cho sang MỒM rồi phán từ KHÔNG LẤY. nhắm chắc trong tay có tiền rồi hãy đặt hàng ngta. Bảo tư vấn các kiểu, đặt cho sướng mồm. Đến lúc ngta gói hàng xong suôi. Ib xác nhận đơn hàng thì báo HUỶ vs các kiểu lí do. Thật sự rất bực, Mình rất CẦN khách nhưng đối vs những khách nv thì mình KO CẦN. Hàng ko có để bán. Mà cb cứ đùa giỡn vs những người bán hàng onl như mình. Đặt trường hợp là cb thì sẽ ntn. Tui còn hiền, tui post nhắc nhở. Chứ gặp các shop khác ngta up hẳn cái mặt lên rồi BÁN HÀNG CÓ TÂM THÌ XIN CÁC BẠN MUA HÀNG CŨNG VẬY.