Đúg là điều vi diêu

Đúg là điều vi diêu, that tuyệt vời. Từ khi bán thuốc lần đầu tiên e k ngờ đến
Cgái bị chửa ngoài dạ con, phải cắt một bên buồng trứng phải, cơ hội làm mẹ nghĩ sẽ k bgio có được nữa
vậy mà chỉ sau 1lt Hồng âm tiêu viêm con yêu đã đến bên c, bsĩ còn k ngờ được luôn
Quá tuyệt vời, quá hp đặc biệt nhữg người bán thuốc như e đây, khách hàng vui 1 thì e vui mười
P/s. Còn ai nghi ngờ hãy đọc và theo doi e nhé
☎️☎️ 01258222535
See Translation