Dù đi đâu và xa cách bao lâu vẫn thương hoài quê hương Việt Nam yêu dấu

Dù đi đâu và xa cách bao lâu vẫn thương hoài quê hương Việt Nam yêu dấu. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay…
P/S: Mẹ nói mẹ nhớ nhà rồi , cho mẹ về Việt Nam con nhé( mẹ mới đi có 17 ngày )
Mẹ ơi con cũng nhớ Việt Nam như mẹ . Dù đi đâu con cũng sẽ về Việt Nam với mẹ . Con và mẹ giống nhau yêu Việt Nam bằng cả trái tim mình
Mẹ ơi quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi …