ĐỜI VỀ ĐÂU

ĐỜI VỀ ĐÂU ???
————————-
Lũ chúng ta những tên nô lệ ngoan
Chưa tìm ra lý tưởng để tôn thờ
Cứ vơ lấy bận rộn là ông hoàng
Mà không biết tâm hồn đang xác xơ
Lũ chúng ta là những người ích kỷ
Chẳng có gì ngoài cái thùng rỗng tuếch
Cứ khoe khoang với nhửng lời hoa mỹ
Mà không biết giống như những chú ếch
Xã hội này đầy rẫy những đau thương
Đã bắt đầu xuất hiện những cứu tinh
Cứu lấy lợn mua dưa rất bình thường
Nhưng không hiểu hết thảy những sự tình
Có những người học thức rất sâu
Cả bầu trời tri thức để làm gì
Khi mở miệng định nói một vài câu
Thì đã bị cộng đồng giểu khinh khi
Con người ta cốt cách từ nhận thức
Nhân sinh quan là điều tối cần thiết
Nhưng cuối cùng mê hoặc bởi quyền chức
Chối bỏ mình không hề chút luyến tiếc
Xã hội này chẳng biết sẽ về đâu
Các ban bệ tranh quyền và đoạt lợi
Cứ mặc định bạn thân là thằng Tàu
Một cộng đồng thối nát rách tả tơi
——————-
CHIM ÉN (08/05/2017)